Blog Gruchalski
Szkolenia

Szkolenia

Oprócz działalności zawodowej radcy prawnego, obszarem mojej działalności jest również prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz beneficjentów różnego rodzaju projektów i programów pomocy finansowej. Posiadam doświadczenie w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, sporządzania biznesplanu, źródeł pozyskiwania funduszy i prawidłowego wydatkowania dotacji.