Blog Gruchalski

 • osoby fizyczne

  osoby fizyczne

  Posiadam bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej osobom, które niejednokrotnie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Jeśli więc napotkasz na problem prawny, skontaktuj się ze mną, zamiast tracić czas na szukanie odpowiedzi w internecie. Wiedz, że w każdym przypadku przykładam wagę do tego, aby oprócz wskazania właściwego rozwiązania problemu krok po kroku, było to rozwiązanie zrozumiałe dla Ciebie, bez konieczności dodatkowego wyjaśniania zawiłego języka prawniczego. Ponadto, jeśli potrzebujesz pilnie porady prawnej, bez wychodzenia z domu, proponuję Ci  skorzystanie z formularza kontaktowego. Jeżeli jednak sprawa będzie bardziej skomplikowana zaproponuję Ci termin spotkania, w trakcie którego pomogę w rozwiązaniu trapiącego Cię problemu.

 • przedsiębiorcy

  przedsiębiorcy

  Oferuję bieżącą obsługę prawną dla przedsiębiorców, w tym również dla organizacji pozarządowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. W mojej ofercie znajdą Państwo pomoc w szczególności w zakresie bieżącej obsługi prawnej prowadzonej działalności, zapewniającej dbałość o to aby podejmowane działania były zgodne z prawem (compliance), porad i konsultacji prawnych, analizy prawnej dokumentów, sporządzania interpretacji prawnych, reprezentowania w postępowaniu przed sądami lub organami administracji publicznej aż do prawomocnego zakończenia sprawy, przygotowania projektów pism procesowych i innych dokumentów, w tym projektów umów, weryfikacja treści umów już zawartych oraz pomoc w wynegocjowaniu warunków umownych najkorzystniejszych dla Klienta, prowadzenia negocjacji pozasądowych z drugą stroną sporu, pozasądowego dochodzenia wierzytelności

 • instytucje publiczne

  instytucje publiczne

  Posiadam bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek administracji publicznej- zarówno samorządowej jak i rządowej. W mojej ofercie znajdą Państwo pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej jednostek organizacyjnych urzędu oraz pomoc w prowadzeniu prac organów, zagwarantowania prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, pomocy w prawidłowym prowadzeniu procedur przetargowych czy doradztwa w zakresie spraw związanych z pomocą publiczną, realizowania projektów finansowanych z Unii Europejskiej, doradztwa prawnego w poszczególnych sferach działalności organu, w tym w szczególności w zakresie finansów publicznych, prawa oświatowego, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, kultury i sportu, ochrony zabytków
 • legal compliance dla NGO i PES

  legal compliance dla NGO i PES

  Oferta doradztwa prawnego (legal compliance) dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni czy instytucji świadczących usługi w sektorze ekonomii społecznej w zakresie rozwiązywania bieżących problemów w organizacji oraz minimalizacji ryzyka ich wystąpienia w przyszłości. Świadczę pomoc w zakresie eliminowania ryzyka braku zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych w szczególności w związku z prowadzoną działalnością społeczną i gospodarczą czy związanych z realizacją projektów współfinasowanych ze środków zewnętrznych. Tym samym oferuję Państwu bieżącą obsługę prawną, w tym pomoc w prowadzeniu prac organów oraz doradztwo prawne, pomoc w sprawach związanych z rejestracją wpisów w KRS, realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych i krajowych, w tym doradztwo w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków.

 • strona główna

  strona główna

  logo_big

  Świadczę pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Cenię sobie także możliwość niesienia pomocy prawnej osobom fizycznym, które z powodów finansowych nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z usług prawnika. W swojej pracy oprócz solidności i niezawodności stawiam na zrozumienie i komunikatywność z klientem.
 1. osoby fizyczne
 2. przedsiębiorcy
 3. instytucje publiczne
 4. legal compliance dla NGO i PES
 5. strona główna